CONDICIONS D'ÚS

TITULARITAT
En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), t'informem que la titularitat del domini de la nostra botiga virtual, www.carnsiembotitsrigo.com, correspon a Carns i embotits Rigo SL, societat constituïda legalment a Espanya amb CIF B17558057 (d'ara endavant "www.carnsiembotitsrigo.com").

INFORMACIÓ A LA BOTIGA I ÚS
La nostra intenció és que la informació inclosa al lloc web sigui veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus, aliè en tot moment a la nostra voluntat, es procediria immediatament a la seva correcció. En cas d'existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i si algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, li comunicarem aquest error i el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per la seva banda.

En el cas que la informació facilitada no correspongués a les característiques del producte, el client tindrà dret a anul·lar la seva compra sense cap cost per la seva banda.

Els productes presentats al lloc web són conformes a la legislació espanyola. L'accés a la botiga és voluntari i, per tant, és responsabilitat de l'usuari. Carnsiembotitsrigo.com no es fa responsable de l'ús incorrecte o imprudent que l'usuari en pugui fer.

SISTEMA D'ENVIAMENT I TERMINIS DE LLIURAMENT
Totes les comandes s'envien mitjançant NACEX. Totes les comandes s'envien mitjançant NACEX. També les pot passar a recollir a la botiga o les hi podem portar de franc a casa seva si viu a Girona, Salt o Sarrià de Ter.
En arribar el paquet a la teva població el repartidor de NACEX ho lliurarà en l'adreça que hagis indicat en fer la comanda. Si no hi ha ningú, deixarà un avís en la teva bústia indicant que pots passar a recollir el paquet en l'oficina de NACEX més propera al teu domicili.

El termini de lliurament habitual aproximat de les comandes serà entre 24 i 48 hores. A la descripció de cada producte s’indica la disponibilitat.

DESPESES D'ENVIAMENT
Les despeses d'enviaments es calculen segons el pes total dels productes que sol·licitis i inclouen les despeses de l'enviament per NACEX. Una vegada selecciones productes pots veure el cost de l'enviament en la cistella de la compra.

FORMA DE PAGAMENT
Totes les comandes es paguen mitjançant Transferència bancària.
Tots els preus inclouen l'IVA corresponent en vigor a Espanya. (CANÀRIES, CEUTA I MELILLA: En els enviaments a aquestes zones es descomptarà l'IVA corresponent)

RECLAMACIONS I DEVOLUCIONS
Tenint en compte el caràcter dels nostres productes, només seran acceptades les devolucions si la seva comanda ha estat danyat pel transportista. Què cal fer en aquest cas?

• No dubti en presentar una queixa en el moment mateix de la recepció de la comanda. Truqui'ns al 972 203 469 o 972 401 918 escriviu-nos un correu electrònic a hortes@ carnsiembotitsrigo.com  indicant en l'assumpte DEVOLUCIÓ. Sense haver rebut la seva queixa, no podrem realitzar els tràmits necessaris davant del transportista.
• Un cop rebem la devolució per part del transportista a les nostres oficines, procedirem a reemborsar íntegrament l'import cobrat.

Ha de tenir en compte:
• Els nostres processos de preparació de la comanda són estrictes i garanteixen paquets sense defectes. Comproveu amb cura que els precintes que tanquen el seu paquet no hagin estat modificats o danyats.
• No ha d'acceptar mai un paquet que estigui visiblement danyat (marques de deteriorament i / o intents d'obrir el paquet)
• Si un paquet danyat va ser acceptat sense interposar una queixa, aquest serà considerat com acceptat per part del client.
• No s'admetran devolucions dels productes quan hagin estat oberts i manipulats, i no conservin els embalatges originals, excepte en els supòsits de lliuraments de productes en mal estat.

OBLIGACIONS DE CLIENTS I USUARIS
Amb caràcter general, l'usuari s'obliga al compliment d'aquestes condicions generals, així com a complir els avisos o instruccions d'ús especials que s'inclouen a les condicions o bé al lloc web i actuar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de bona fe, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d'utilitzar el lloc web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el seu normal funcionament, els béns o drets de www.carnsiembotitsrigo.com, els seus proveïdors, la resta d'usuaris o, en general, de qualsevol tercer. Queda prohibit l'accés i l'ús del portal als menors d'edat sense el consentiment exprés dels seus pares. Carnsiembotitsrigo.com no es responsabilitza de la veracitat i l'exactitud de les dades emplenades per l'usuari i, per tant, no en pot constatar l'edat.

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l'apartat anterior durant la utilització del lloc web www.carnsiembotitsrigo.com, l'usuari s'obliga a:

a) Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades al formulari de registre d'usuari o de realització de la comanda, i mantenir-los actualitzats.

b) No introduir, emmagatzemar o difondre a o des del lloc web, cap informació o material que sigui difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència o a la discriminació per motiu de raça, sexe, ideologia, religió o que atempti de qualsevol forma contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent.

c) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina de la botiga cap programa, dades, virus, codi que sigui susceptible de causar danys al lloc web, a qualsevol dels serveis, o a qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de www.carnsiembotitsrigo.com, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors de www.carnsiembotitsrigo.com o, en general, de qualsevol tercer.

d) Guardar diligentment el "nom d'usuari" i la "contrasenya" facilitada per www.carnsiembotitsrigo.com, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d'un ús indegut d'aquestes dades.

i) No realitzar activitats publicitàries o d'explotació comercial a través del lloc web, i no utilitzar-ne els continguts i la informació per remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altra finalitat comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

f) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en utilitzar el lloc web o qualsevol dels serveis d'aquest, incloent-hi l'ús, si s'escau, de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma

g) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de www.carnsiembotitsrigo.com, els seus proveïdors o tercers.

h) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina de la botiga cap contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no posseeixi, de conformitat amb la llei, el dret a posar-ho a la disposició de tercers.

El client es compromet a possibilitar el lliurament de la comanda sol·licitada facilitant una adreça de lliurament a la qual es pugui lliurar la comanda sol·licitada dins de l'horari habitual de lliurament de mercaderies. En cas d'incompliment per part del client d'aquesta obligació, www.carnsiembotitsrigo.com no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o la impossibilitat de lliurament de la comanda sol·licitada pel client.

PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
A l'efecte del que es disposa a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com al R.D. 1720/2007 del 21 de desembre pel qual s'aprova el Reglament que desenvolupa la L.O. 15/1999, www.carnsiembotitsrigo.com t'informa de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal creat per i sota la responsabilitat de www.carnsiembotitsrigo.com amb les dades obtingudes al lloc web www.carnsiembotitsrigo.com. La finalitat d'aquest fitxer és gestionar la teva relació contractual amb nosaltres, així com la realització d'activitats promocionals i publicitàries pròpies o de tercers mitjançant qualsevol mitjà, tant telefònic, com l'enviament de missatges comercials a través de SMS, etc., que puguin ser del teu interès, a partir de l'estudi i segmentació de les dades recopilades durant la navegació pel lloc web, de les dades proporcionades mitjançant l'emplenament de qualsevol formulari, així com els derivats de la relació comercial o del lliurament dels productes comercialitzats. Si no desitges rebre publicitat, només has d'entrar al teu compte i desactivar l'enviament de Newsletter i informacions.

En compliment del que estableix el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 del 13 de desembre, aprovat per Reial decret 1720/2007 del 21 de desembre, a la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic i d'altres disposicions dictades en el seu desenvolupament, els clients i usuaris de www.carnsiembotitsrigo.com poden, en tot moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per escrit a Buffalo Records SCP, Apartat de Correus 38, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona), on s'indicarà el nom i cognoms, usuari i email amb el qual et vas donar d'alta, i adjuntant fotocòpia del seu DNI perquè puguem validar que ets tu qui exerceix aquest dret. En el cas que les dades subministrades estiguin associats a una compra, la legislació espanyola ens obliga a mantenir-los almenys durant sis anys, per la qual cosa no es podran esborrar ni rectificar encara que el client així ho sol·liciti.

www.carnsiembotitsrigo.com es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat del fitxer, així com a complir la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007 del 21 de desembre. El nostre servidor segur garanteix la privadesa de les dades que ens transmets. Aquesta privadesa s'aconsegueix mitjançant el protocol SSL, encriptant les dades enviades mitjançant el sistema de xifrat RSA, de manera que ningú pugui apropiar-se-les, ja que no disposa de la clau necessària. Pots comprovar que el teu navegador és segur si apareix el símbol del cadenat i també es pot apreciar que la URL varia lleugerament: ja no comença amb http sinó amb https.

www.carnsiembotitsrigo.com NO comparteix dades amb cap altra empresa aliena.